@LINE
goldenslot slide banner

โปรโมชั่น Golden Slot

วิธีการเติมเงินเล่นเกมคาสิโนออนไลน์ Golden Slot

สมาชิกทุกท่านสามารถทำตามขั้นตอนได้ง่ายๆ ดังนี้

1. ทำการโอนเงินเข้าบัญชี Golden Slot ตามจำนวนเงินที่ท่านต้องการเล่นเกมกับเรา

2. เมื่อท่านทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านโทรแจ้งกับเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นการยืนยันการโอนเงิน แจ้งจำนวนเงินที่ท่านอื่นเข้ามา และแจ้งธนาคารที่ท่านทำการฝากเงินเข้ามาพร้อมชื่อบัญชี

3. เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบยอดเงินเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการเติมเครดิตเข้า User ของท่านตามยอดเงินที่ท่านได้โอนเข้ามาในบัญชีของเรา

X