@LINE
goldenslot slide banner

ฝากเงิน ถอนเงิน Golden Slot

ฝากเงิน Golden slot

วิธีการเติมเงินเล่นเกมคาสิโนออนไลน์ Golden Slot

สมาชิกทุกท่านสามารถทำตามขั้นตอนได้ง่ายๆ ดังนี้

1. ทำการโอนเงินเข้าบัญชี Golden Slot ตามจำนวนเงินที่ท่านต้องการเล่นเกมกับเรา

2. เมื่อท่านทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านโทรแจ้งกับเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นการยืนยันการโอนเงิน แจ้งจำนวนเงินที่ท่านอื่นเข้ามา และแจ้งธนาคารที่ท่านทำการฝากเงินเข้ามาพร้อมชื่อบัญชี

3. เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบยอดเงินเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการเติมเครดิตเข้า User ของท่านตามยอดเงินที่ท่านได้โอนเข้ามาในบัญชีของเรา

ถอนเงิน Golden slot

วิธีการถอนเงิน

ถอนเงินออกจาก User เกมพนันคาสิโนออนไลน์ Golden Slot สมาชิกทุกท่านสามารถทำตามขั้นตอนได้ง่ายๆ ดังนี้

1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา Golden Slot ผ่านทางช่องทาง Call Center , Line , Live Chat

2. ให้ท่านแจ้ง Username จำนวนเงินที่ท่านต้องการถอน

3. เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบยอดเงิน User ของ และทำการโอนเงินเข้าบัญชีของท่าน โดยใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที สำหรับการรอรับเงินสดเข้าบัญชีของท่าน เรามีทีมงาน Call Center ไว้คอยบริการสมาชิกทุกท่านตลอดเวลา

X